0

สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข

Published at 02:25 in

สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข


social network หาเพื่อนของคนไทย


อภิญญา สกุลเจริญสุข หรือ สายป่าน เป็นบุตรสาวของ นาย วิเชียร และ นาง เพ็ญแข สกุลเจริญสุข มีน้องสาว ชื่อ จริยา สกุลเจริญสุข ชื่อเล่น แพร ศึกษาระดับอนุบาล-ประถมฯ จากร.ร.ชินวร ระดับมัธยมต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับมัธยมปลาย ร.ร. เซนต์เทเรซา(ม.4 แล้วดร็อป) ไอบีเอส 3 (Interkids Bilinguall School) ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปี 1


อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง