0

G.Na จีน่า

Published at 19:11 in

G.Na จีน่า


social network หาเพื่อนของคนไทย


Title: I Will Get Lost, You Go Your Way (ไอ วิล เก็ต ลอสต์, ยู โก ยัวร์ เวย์)
Artist: G.Na (จีน่า)
Album: Draw G’s First Breath (ดรอว์ จีส์ เฟิร์ส เบรธ)

อีกหนึ่งสาวส่งตรงมาจากเกาหลี G.Na (จีน่า) กับเพลงป๊อปบัลลาดสวยๆ อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "G.Na จีน่า"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง