0

วง อีทีซี (ETC.)

Published at 06:25 in

วง อีทีซี (ETC.) social network หาเพื่อนของคนไทย Etc. เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาวิชาดนตรีจาก มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวงของนักดนตรีรุ่นใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "วง อีทีซี (ETC.)"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง