0

โทนี่ผี ต้น ธนัญชัย ชนะโชติ

Published at 06:10 in

โทนี่ผี ต้น ธนัญชัย ชนะโชติ


social network หาเพื่อนของคนไทย


ประวัติ โทนี่ผีโทนี่ผี หรือ นาย ธนัญชัย ชนะโชติ ชื่อเล่น ต้น ปัจจุบันเป็นเจ้าของห้องอัด Tony Phee Studio โดยมีนาย สรณัฐ มัสยวานิช (Beer) เป็นหุ้นส่วน และยังทำงานอยู่ที่บริษัท Mobile Indi Digital co. Ltd

อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "โทนี่ผี ต้น ธนัญชัย ชนะโชติ"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง