0

Hunter ฮันเตอร์

Published at 06:23 in

Hunter ฮันเตอร์


social network หาเพื่อนของคนไทย


Hunter (ฮันเตอร์) เป็นฉายาที่เคยเรียกกันในหมู่เพื่อนนักเรียนดุริยางค์ แต่ชื่อนี้กลับให้ความหมายตรงตัวกับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เป็นในแง่ของการเป็น “นักล่า” แต่สิ่งที่เขาล่ากลับไม่ใช่เสือ สิงในป่าใหญ่ ทว่าเป็นความฝันอันยาวไกลบนเส้นทางของการเป็นนักดนตรี

อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "Hunter ฮันเตอร์"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง