0

วง No More Tear โน มอร์ เทียร์

Published at 20:57 in

วง No More Tear โน มอร์ เทียร์


social network หาเพื่อนของคนไทย


(MODERN ROCK/POWERPOP/ELECTRO)

สมาชิกวง

นางสาว ไปรยา มาลาศรี (FUKFANG) ตำแหน่ง VOCAL
นาย เชาว์วรรธน์ อุปนันท์ (CHAY) ตำแหน่ง GUITAR
นาย ชิตกร ปัญญาปัตโชโต (MENG) ตำแหน่ง GUITAR
นาย สุทธิพล บัวอนนท์ (ICE) ตำแหน่ง DRUM
นาย จุติ รุ่งเรืองระยับกุล (TAE) ตำแหน่ง BASS

อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "วง No More Tear โน มอร์ เทียร์"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง