0

วง 8 ไม้เท้า

Published at 23:38 in

วง 8 ไม้เท้า

social network หาเพื่อนของคนไทย

Members 8 ไม้เท้า (8 Mai Thow) 1. นัท – Vocal 2. อ.บอย – Saxophone 3. แบงค์ – Bass 4. ฟ้า – Guitar 5. สำลี - Drum การรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาดนตรีในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เริ่มก่อตั้งวงตั้งแต่ปี 2540 โดยในคณะผู้ก่อตั้งแรกเริ่มคือ อ.บอย สรเสกข์ มือ Saxophone และแบงค์ ศักดิ์สิทธิ์ มือเบส โดยในขณะนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดนตรี และหลังจากนั้นก็ตระเวนเล่นดนตรีเพื่อนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้านดนตรีในแนวที่ตนเองชื่นชอบ คือ Jazz, Swing, Acid jazz, และ Soul อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "วง 8 ไม้เท้า"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง