0

วง The Superglasses Ska Ensemble

Published at 07:42 in

วง The Superglasses Ska Ensemble

social network หาเพื่อนของคนไทย

คณะมโหรีดนตรีสกา The Super Glasses Ska Ensemble

The Super Glasses Ska Ensemble Member
1. อุ้ย – พันธดนย์ เจษฏารมย์ (ทรอมโบน)
2. รูดี้ – วรุตม์ สมานทรัพย์ (ทรัมเป็ต)
3. สุบิน – ปริญญา พัฒน์สีทอง (ทรัมเป็ต)
4. ปิง – ธนะสันต์ ศรีฉ่ำ (กีต้าร์)
5. อาร์ท – กิตติวงษ์ ชุมแสง (กลอง)
6. แม็ก – อาสนัย อาตม์สกุล (นักร้อง)
7. พู่กัน – ภู่กันต์ ดอกนางแย้ม (นักร้อง)
8. ปอม – สมสกุล อาตม์สกุล (คีบอร์ด)
9. ตั้ม – รณวิชัย สิงห์สุข (เบส)
10. ปอย – จักรี พิพัฒน์โสทร (เพอร์คัสชั่น)

อ่านต่อได้ >>>

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

Post Details

No Response to "วง The Superglasses Ska Ensemble"

แสดงความคิดเห็น

คลับ ดารา นักร้อง